Výroční zpráva 2015

Společnost Arrow ECS, a.s., se sídlem Tvorkovských 2015/5, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ: 25870424 oznamuje, že valná hromada společnosti přijala dne 5.12.2014 rozhodnutí o změně akcií ze zaknihovaných akcií na jméno na akcie na jméno. Tato změna byla dne 28.1.2015 zapsána do obchodního rejstříku.

Arrow ECS_vyrocni_zprava_2015.pdfArrow ECS_vyrocni_zprava_2015.pdf