Informace

Vytisknout článek

Splunk nabídne partnerům řadu nových obchodních příležitostí


Požádali jsme Petra Věžníka, který je v Arrow zodpovědný za rozvoj řešení Splunk, aby vás blíže seznámil s možnostmi jeho využití u zákazníků.

Petře, můžeš v úvodu stručně představit Splunk?

Řešení Splunk, která nabízíme na českém trhu od listopadu 2017, je platforma, která spadá do oblasti analytiky „big data“ a je reakcí na rostoucí poptávku po efektivním zpracovávání a využívání rychle rostoucího objemu generovaných dat. Aby organizace získaly potřebná data pro řízení a rozhodování, musí dnes zpracovávat nejen strukturovaná, ale zejména nestrukturovaná data generovaná řadou aplikací a systémů. Schopnost indexovat, prohledávat a zpracovávat jakákoli data otevírá zcela nové možnosti analytik. A právě efektivní práce s nestrukturovanými daty je hlavní devizou řešení Splunk. Stručně řečeno, Splunk umí díky své unikátní technologii sesbírat strojově generovaná data odkudkoliv, tato data dále indexovat, prohledávat, analyzovat a poskytovat v reálném čase přehledy obchodním a IT týmům.

Jaké zdroje dat je Splunk schopen zpracovávat?

Řešení Splunk je navrženo tak, aby mohlo zpracovávat data velmi snadno a flexibilně. Pro většinu strojově generovaných dat nevyžaduje indexovací engine žádnou konfiguraci, všechno, co je potřeba udělat, je „posbírat“ data z různých zdrojů: systémových logů, filesystémů, Active Directory, DevOps, kontejnerů, aplikací, síťových zařízení, webových serverů, monitorovacích systémů, senzorů a řady dalších.

Vypadá to, že oblast možného využití tohoto řešení je opravdu široká…

Ano, v podstatě můžeme říct, že začít s využíváním řešení Splunk mohou zákazníci prakticky ve kterémkoliv oddělení své organizace a dále své řešení postupně rozšiřovat podle potřeb. Začneme-li třeba zpracovávat ve Splunku webová data, získají IT týmy informace o webové infrastruktuře v reálném čase, marketingové týmy mohou sledovat trendy chování návštěvníků webu a bezpečnostní týmy mohou identifikovat nebezpečné aktivity ještě předtím, než jsou jimi ovlivněni zákazníci a společnost. A to jsem zde zmínil pouze využívání jediného zdroje dat.

Můžeš upřesnit, kdo je typickým koncovým zákazníkem?

Splunk je velice flexibilní řešení, které najde uplatnění od domácností až po velké banky. Rozsáhlé implementace najdeme napříč všemi odvětvími, ať již se jedná o dopravu, finanční instituce, telco, zdravotnictví, utility, internetové e-shopy; nicméně jedním naším zákazníkem pro toto řešení je třeba i základní škola… Opravdu je možné začínat v malém měřítku a pořídit si řešení Splunk za malé peníze, a následně možnosti využití tohoto řešení postupně rozšiřovat podle aktuálních potřeb.

A jak vypadá profil typického partnera, který chce dodávat řešení Splunk svým zákazníkům?

V zásadě zde nejsou žádná omezení, důležité je, aby byl partner zaměřen na poskytování služeb svým zákazníkům, například v oblasti kybernetické bezpečnosti, dohledu, monitorování, správy… Splunk nabízí partnerům díky svým nepřeberným možnostem řadu příležitostí pro rozvoj jejich obchodních aktivit v nové, perspektivní oblasti, a my vám velmi rádi poskytneme o tomto řešení bližší informace nebo zkonzultujeme možnosti vyžití řešení Splunk pro konkrétní podmínky vašeho zákazníka.


Potřebujete více informací?

Kontaktujte náš tým pro řešení Splunk.


Jiří Bednář, 23. února 2018