Informace

Vytisknout článek

Kompletní řešení Arrow pro IoT - From Sensor to Sunset™


Arrow podporuje zákazníky v oblasti internetu věcí po celou dobu životního cyklu IoT řešení - od získání prvotních informací prostřednictvím senzorů, přes vybudování kompletní IoT infrastruktury včetně hardwaru, konektivity či řešení pro datové analýzy až po činnosti související s ukončením životního cyklu IoT řešení.

Arrow pomáhá podnikům a organizacím využívajícím internet věcí pro podporu své digitální transformace realizovat jejich IoT projekty

Vytváření a nasazování IoT řešení vyžaduje odborné znalosti napříč širokou škálou technologií - od senzorů, vestavěných počítačů, bezdrátové konektivity na krátkou a dlouhou vzdálenost, bran až po cloudové platformy a vývoj aplikací. Provoz IoT řešení vyžaduje také odborné znalosti v oblasti monitorování a správy služeb v reálném čase a správy plného životního cyklu. Organizace obvykle disponují silnými stránkami v některých z těchto oblastí - například na straně sestavení zařízení, ale už nikoliv na straně aplikací a provozu, nebo naopak. Tato mezera při propojování technologií a schopností vede k tomu, že uvádění nových technologií a řešení na trh trvá mnohem déle, což má za následek výpadek příjmů nebo pokračující neefektivitu provozu.

From Sensor to Sunset™ reprezentuje komplexní portfolio technologií Arrow pro budování od senzorů, bezdrátové konektivity a bran až po cloudové platformy, získávání dat, jejich agregaci a vizualizaci, analýzy a zabezpečení. K dispozici je široká škála služeb v oblastech jako navrhování řešení, integrace, výroba, logistika, financování, bezdrátová konektivita s fakturačními službami, marketing, monitorování a správa služeb nebo udržitelné a bezpečné ukončení životního cyklu IoT řešení.

Arrow má na trhu unikátní postavení, neboť díky spolupráci sesterských společností Arrow ECS, Arrow Components, Arrow Inteligent Systems a Arrow STECH pokrývá kompletně problematiku tvorby a provozu IoT řešení - From Sensor to Sunset™.

Více informací:

Arrow spouští v regionu EMEA partnerský program na podporu internetu věcí – IoT Innovator Program
Cédric Doignie, Arrow ECS: Díky IoT můžeme poprvé využít všech našich schopností (rozhovor v ChannelWorldu)


Podívejte se na video:


Jiří Bednář, 9. listopadu 2018