Informace

Vytisknout článek

4 bezpečnostní trendy pro rok 2019 a dále


Bezpečnost byla vždy tématem, které udržuje organizace bdělými i v noci, ať již jsou velké, střední či malé. V článku vám představíme vybrané specifické trendy, které budou v následujících letech formovat trh s bezpečnostními řešeními.

Hybridní / multicloudová bezpečnost

Rostoucí využívání cloudu znamená také nárůst hybridních nebo multicloudových prostředí. Dodavatelé bezpečnostních řešení by měli těsně spolupracovat s organizacemi, které provádějí migraci do cloudu, protože společnosti převádějí do cloudu tradiční řešení, která byla původně nasazena lokálně. Těsná spolupráce umožňuje dodavatelům bezpečnostních řešení pomáhat při centralizaci správy zabezpečení nebo nahrazovat starší nástroje. Organizace budou hledat bezpečnostní konzistenci bez ohledu na prostředí – chtějí se ujistit, že se nová bezpečnostní řešení správně integrují do komplexního hybridního prostředí a že nebudou mít negativní vliv na rychlost a spravovatelnost dat uložených v cloudu.

Předpisy a nařízení

GDPR je zde již téměř rok a za tu dobu byly penalizovány společnosti, které nesplnily pravidla EU GDPR částkou téměř 60 miliónů USD, přičemž většina z nich byla uložena společnosti Google. Pokuta společnosti Google se ukázala být varovným příběhem pro organizace, které nedodržují pravidla, což bude pouze zvyšovat výdaje na bezpečnost, zejména pro globální organizace.

V Kalifornii ve Spojených státech vejde v platnost zákon o ochraně osobních údajů v lednu 2020. Společnosti, které podnikají v Kalifornii, budou muset zveřejnit, které osobní údaje o obyvatelech Kalifornie shromažďují a za jakým účelem je využívají. Tento zákon bude má být prvním z celé řady obdobných předpisů o ochraně osobních údajů.

Rozšíření těchto předpisů bude znamenat zvýšenou poptávku po nástrojích, které zvyšují přehled o datech a poskytují možnost zpracovávat uvedená data napříč hybridními prostředími.

5G

Tento rok zaznamenáme reálný, i když zatím stále ještě pomalý nástup řešení 5G. Všichni hlavní telekomunikační operátoři oznámili pro letošní rok uvedení 5G bezdrátových sítí a mobilních telefonů pro tyto sítě. Důsledky realizace 5G půjdou daleko za hranice mobilních zařízení, protože daleko vyšší konektivita bude znamenat možnost připojit do těchto sítí více zařízení. To nevyhnutelně povede ke zvýšení počtu útoků a větší zranitelnosti organizací z řady vertikálních odvětví. Pro bezpečnostní dodavatele se zde nabízí řada slibných příležitostí, protože 5G přináší zvýšené možnosti implementace automatizovaných bezpečnostních řešení, sdílení informací o hrozbách a detekci hrozeb – což jsou funkce, které budou předními organizacemi zabývajícími se 5G infrastruktorou v roce 2019 velmi vyhledávány.

Internet věcí

I když rozvoj internetu věcí (IoT) není tak dynamický, jak mnozí v posledních letech předpokládali, pokračuje zde trend zabezpečování sítí i koncových bodů. V příštích letech lze očekávat vysokou poptávku po bezpečnostních řešeních zejména v odvětvích výroby, energetiky a dopravy, a to zejména v souvislosti s rozšiřováním technologií 5G. U zákazníků z výše jmenovaných odvětví očekávejte také vyšší zájem o řešení pro správu veřejných klíčů (PKI). S tím, jak roste důležitost zajištění bezpečnosti IoT, budou organizace pro efektivní boj s hrozbami potřebovat pomoc dodavatelů bezpečnostních řešení, pokud jde o identifikaci zranitelnosti organizací, vyhodnocení rizik a implementace umělé inteligence do bezpečnostní infrastruktury.

Závěrečné shrnutí

I když je důležité naslouchat zákazníkům, jaké jsou jejich bezpečnostní problémy, předpovídání potenciálních zranitelností je dnes složitější z důvodu nových IT trendů, jakými jsou například rozvoj internetu věcí, multicloudová prostředí nebo vyšší konektivita. Zákazníci ocení možnost využívání analytik a umělé inteligence (navíc k tradičním bezpečnostním nástrojům), pokud je lze snadno používat a pokud se hladce se integrují do infrastruktury. S tím, jak roste sofistikovanost kybernetických útoků, musí růst i schopnost se proti těmto útokům bránit. Pro zákazníky bude klíčové, aby jejich bezpečnostní systémy držely krok s vývojem nových hrozeb.


Zpracováno podle článku "Four Major Drivers of Security: 2019 and Beyond" publikovaného v e-magazínu Arrow Channel Advisor.


Jiří Bednář, 26. dubna 2019